„Drugi krok do miasta dla ludzi” – fotorelacja

Wczoraj, 12 lutego 2016 r., przekazaliśmy Prezydentowi Krzysztofowi Żukowi projekt „Lubelskich Standardów Pieszych”. Podpisaliśmy również deklarację dalszej współpracy przy procesie wrażania dokumentu. Wydarzenie było podsumowaniem ponadrocznych działań projektu „Miasto dla ludzi”, który w październiku 2014 r. zainaugurowała wizyta duńskiego architekta Jana Gehla w Lublinie.  Więcej

„Drugi krok do miasta dla ludzi” – zapraszamy!

Już w najbliższy piątek, 12 lutego 2016 o godz. 11.00 pod Centrum Kultury (ul. Peowiaków 12) przekażemy Prezydentowi Krzysztofowi Żukowi projekt Lubelskich Standardów Pieszych. Wspólnie podpiszemy deklarację dalszej współpracy przy procesie wrażania standardów oraz kontynuowania działań na rzecz tworzenia przyjaznej i bezpiecznej przestrzeni dla pieszych. Przekażemy również głosy poparcia mieszkańców dla wdrożenia Standardów Pieszych w Lublinie. Więcej

Konsultacje projektu Lubelskich Standardów Pieszych

Nadchodzą piesze zmiany w Lublinie! Przedstawiamy Projekt Lubelskich Standardów Pieszych – owoc naszej wspólnej, ponadrocznej pracy. We wtorek, 26 stycznia 2016, o godz. 17.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej (w Centrum Kultury) odbędą się warsztaty, podczas których będziemy zbierać uwagi mieszkańców na temat Standardów. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem.

Więcej