Na tej stronie dodajemy sukcesywnie linki do różnych materiałów o tematyce pieszej.

 

Strony o ruchu pieszym z linkami:

 

Strona o miejscach dla pieszych z linkami:

 

Linki lubelskie:

  • Zasady polityki komunikacyjnej Lublina – Uchwała Nr 495/XLIX/1997 z dnia 22 maja 1997 określenia zasad polityki komunikacyjnej miasta Lublina (m.in.: rozdz. IV, pkt 2.3 – likwidacja parkowania na chodnikach; rozdz. VI, pkt 3.4 – węzły przesiadkowe), plik pdf (skan)
  • USER – zmiany i konflikty w przestrzeni publicznej – strona europejskiego projektu, w ramach którego wypracowano dwuetapowe programy udoskonalenia / rewitalizacji 5 lubelskich przestrzeni publicznych” pl. Rybnego, Łokietka, Wolności i Kochanowskiego oraz ul. Zielonej.