krbrd_predkosc

Powyżej – infografika ze strony Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (nowoczesna, inspirująca strona, wiele ciekawych i profesjonalnych materiałów).

Poniżej – wybrane działania na podstawie nadesłanych informacji.

 

LUBLIN

Miasto dla ludzi. Lubelskie standardy Infrastruktury pieszej

Dyskusje, warsztaty, wystawy itp. w czterech obszarach tematycznych:
1. Płynność ruchu
2. Specjalne potrzeby
3. Spędzanie czasu
4. Atrakcyjne i gościnne otoczenie
Cel: wypracowanie standardów infrastruktury pieszej dla Lublina i dowartościowanie ruchu pieszego wśród mieszkańców i decydentów.

Pieszy Lublin (Facebook, społeczność)

Pieszy Żmigród (Facebook, społeczność)

 

WROCŁAW

Pieszy Wrocław (Facebook, społeczność)

 • projekt BO 13 wyniesionych przejść dla pieszych
 • projekt Pieszy Wrocław nt. kontroli obywatelskiej polityki pro-pieszej Urzędu Miasta
 • kontrola BRD – audyt najniebezpieczniejszych miejsc
 • raport nt polityki pieszej Wrocławia i raport o bezpieczeństwie pieszych
Oficer Pieszy – Wrocław (Facebook, społeczność i rząd)

 

KRAKÓW

Pieszy Kraków (Facebook, organizacja)

 • transportwkrakowie.pl, tworzenie międzyśrodowiskowego think-tanku w kwestiach planowania przestrzeni publicznej i transportu
 • pomoc przy tworzeniu programu transportowego komitetu Kraków Przeciw Igrzyskom
Pieszy w Krakowie, (Facebook, społeczność)

 

POZNAŃ

Poznań Główny (Facebook, społeczność)

 • głośna akcja związana z dojściem na dworzec PKP; po 2 latach i zmianie władzy zapowiedź stworzenia przejścia dla pieszych
 • likwidacja przejścia podziemnego przez ulicę Dworcową.
 • Katalog Chodników; projekt realizowany z kołami naukowymi z UAM, UEP i PP
 • w 2013 roku sprzeciw wobec „łapanek” policji na pieszych; postulowane szukanie przyczyn nieprawidłowego zachowania pieszych wynikającego ze złe organizacji ruchu / przestrzeni
 • jako pokłosie powyższego: mapa / porównanie wszystkich sygnalizacji świetlnych w centrum miasta (analiza prawie 60 skrzyżowań pod względem długości i dopasowania świateł dla pieszych), wspólnie z kołem naukowym SKNG UAM Sekcja Gospodarki Przestrzennej.
 • mapa barier, na wzór warszawskiej mamy barier stworzonej przez SISKOM (z Akademickim Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej z UAM)

 

SZCZECIN

Szczecin dla Pieszych (Facebook, społeczność)

Strefa Zamieszkania, Szczecin – ze strony:

Projekt stowarzyszenia Szczecinianie Decydują kierowany do mieszkańców Szczecina, którzy chcieliby zamienić swoją ulicę w cichą, bezpieczną i przyjemną do życia przestrzeń. W ramach tego projektu stworzone zostaną, zaprojektowane uprzednio przez mieszkańców, strefy uspokojonego ruchu takie jak np. strefy „TEMPO 30” czy „Strefa Zamieszkania”.

Rzecznik Pieszych Szczecin (Facebook, społeczność)

Rób to dobrze – parkuj z głową, Szczecin – „Odzyskajmy przestrzeń dla pieszych”, do pobrania mandat obywatelski dla źle parkujących

Mandat_obywatelski

 

WARSZAWA

Miasta dla ludzi: współpraca na rzecz przestrzeni przyjaznej dla mieszkańców, Warszawa – ze strony:

Wspólny projekt Zielonego Mazowsza i Komisji Dialogu Społecznego ds. Transportu. Cele m.in.:

 • współpraca na rzecz efektywnego wdrażania zrównoważonego systemu transportowego, poprawy sytuacji niechronionych uczestników ruchu i kształtowania przyjaznej przestrzeni publicznej
 • kontrola funkcjonowania administracji, w tym realizacji warszawskiej strategii transportowej

 

BYDGOSZCZ

Wszyscy Jesteśmy Pieszymi, Bydgoszcz – ze strony:

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie na rzecz rozwoju transportu publicznego w Bydgoszczy. Cel – pokazać skalę i ilość problemów z którymi borykają się piesi, a jednocześnie dać mieszkańcom możliwość wskazywania miejsc stwarzających problemy na Mapie Barier na stronie projektu.

Piesza Bydgoszcz (Facebook, społeczność)

 

ŁÓDŹ

Piesza Łódź (Facebook, organizacja)

 

BYTOM

Bytom Pieszy (Facebook, społeczność)

 

RADOM

Pieszy w Radomiu (Facebook, organizacja)

 

TORUŃ

Pieszy Toruń (Facebook, społeczność)

Projekt Przepis na ulicę

 

INNE