Efekty naszej pracy będą pojawiać się sukcesywnie w toku trwania projektu.