Aktualności „Miasta dla ludzi” (od lutego 2016)

 //  inne

 

 

 

 

 

ZAPOWIEDZI – Będziemy sukcesywnie montować kolejne odcinki vloga „Sprawdzamy” na kanale YouTube Miasto dla ludzi na YouTube, które udało się nagrać w trakcie projektu. Na tymże kanale w przyszłości pojawi się reportaż z wizyty Jana Gehla w Lublinie oraz jego wykład. Na kanale „Miasto dla ludzi” jest więcej niż poniżej pokazujemy!

 

13 grudnia 2018 – pierwszy pokaz mapki utrudnień dla pieszych w Lublinie opracowanej przez stażystki Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” Patrycję Pacholec i Agatę Kamińską (absolwentki architektury krajobrazu KUL) przy wsparciu technicznym firmy GIS-Expert (pierwotne opracowanie dla „Miasta dla ludzi” przez studenta architektury krajobrazu KUL Mateusza Kapustę). Mapa w wersji testowej do dalszego wykorzystania przez Pieszy Lublin.

 

7 grudnia 2018 – wykład prof. Jana Gehla ze slajdami, sprzed 4 lat, 22.10.2014, 1 h 10 min, angielskie napisy

 

30 listopada 2018 – drugi mini reportaż z wizyty prof. Jana Gehla 4 lata temu na otwarcie projektu „Miasto dla ludzi”. Zwiastun wykładu.

 

22 października 2018 – mini reportaż z wizyty prof. Jana Gehla 4 lata temu na otwarcie projektu „Miasto dla ludzi”. Zwiastun kolejnych filmów.

 

22 października 2018 – Komitet Wyborczy Wyborców Miasto Dla Ludzi – Lubelski Ruch Miejski wystawił 43 kandydatów na radnych we wszystkich okręgach oraz kandydatkę na prezydenta Magdalenę Długosz. Uzyskał wynik 3.09% = 4 391 głosów zaraz za trzecim w kolejności komitetem KWW Kukiz, Wolność, Lubelscy Patrioci i Ruchy Miejskie, który uzyskał 4.42% = 6 286 głosów. Miejsca w Radzie Miasta podzieliły między sobą PO i PiS w stosunku 19:12. Magdalena Długosz uzyskała wynik 1.49%=2143 głosów, zaraz za trzecim w kolejności Jakubem Kuleszą (poseł Kukiz’15) 2.99%=4290. Prezydentem w I turze został Krzysztof Żuk. Obecność LRM na Facebooku: LRM grupa otwarta, LRM fanpage, strona LRM WordPress.

 

8 czerwca 2018 – Nieformalna grupa Lubelski Ruch Miejski podpisał z fundacją tu obok umowę licencyjną na wykorzystanie grafik z projektu „Miasto dla ludzi”. §4, pkt 2 mówi: „Licencjobiorca oświadcza, iż jest świadom wartości, jakie niesie za sobą Utwór. Wartości te najkrócej wyrażą zdanie: Chcemy, aby Lublin był miastem dobrym do życia, które spełnia potrzeby mieszkańców, w którym przestrzeń publiczna służy jako budulec społeczności a decyzje dotyczące spraw mieszkańców podejmowane są z ich udziałem w dążeniu do zrównoważonej troski o wszystkich z zastosowaniem rozwiązań synergicznych i uniwersalnych.”

 

5 czerwca 2018 – prezentacja lubelskich Standardów Infrastruktury Pieszej jako pokłosia „Miasta dla Ludzi” na konferencji City Matters w Warszawie i założenie federacji Piesza Polska. Więcej >>

 

16 lipca 2018 – druga część filmu o placach zabaw nagranego w ramach vloga „Miasto dla ludzi – sprawdzamy” w 2015 roku (publikacja na facebookowym profilu Forum Kultury Przestrzeni 28 czerwca 2018)

 

22 czerwca 2018 – pierwsza część filmu o placach zabaw nagranego w ramach vloga „Miasto dla ludzi – sprawdzamy” w 2015 roku (tego samego dnia publikacja na facebookowym profilu Forum Kultury Przestrzeni)

 

3 kwietnia 2018 – na Facebooku powstała otwarta grupa dyskusyjna Miasto dla ludzi – Lubelski Ruch Miejski będąca częścią działań społecznych na rzecz wystawienia pozapartyjnych kandydatów do Rady Miasta. Lubelski Ruch Miejski deklaruje solidarność m.in. z ideą „miasta dla ludzi” Jana Gehla, wcześniej reprezentowaną w Lublinie przez projekt „Miasto dla ludzi”.

 

23 marca 2018 – pierwszy po przerwie film z materiałów nagranych w ramach projektu „Miasto dla ludzi” zmontowany po przerwie (24 publikacja na facebookowym profilu Forum Kultury Przestrzeni)

 

4 grudnia 2017 – „Gazeta Wyborcza” ogłasza, że Aleksander Wiącek, współautor projektu Lubelskich Standardów Pieszych i asystent prezydenta ds polityki rowerowej i pieszej odchodzi z urzędu. Więcej w poście FKP Aleksander Wiącek rezygnuje z pracy w UM Lublin.

 

6 listopada 2017 – prezentacja „Miasta dla ludzi” i „Atlasu sytuacji pieszych” przez dr. Jana Kamińskiego i Marcina Skrzypka na seminarium dla pracowników Instytutu Socjologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Łodzi na zaproszenie dr. hab. Marka Nowaka (wicedyrektora ds. naukowych). Cel: wzbogacenie perspektywy naukowej perspektywą praktyków i użytkowników w kontekście potrzeb społecznych.

 

10 października 2017 – w poście FKP Jak realizowane są Standardy Piesze? Odpowiedź UM odpowiedzi z trzech wydziałów UM Lublin na pytania Jana Kamińskiego o sposób realizacji Standardów Pieszych.

 

28 maja 2017 – nowy film na kanale „Miasto dla ludzi” dokumentujący anonimową, nielegalną akcję społeczną polegająca na oznaczeniu drzew przeznaczonych do wycięcia w związku z planowanym remontem Al. Racławickich w Lublinie. Dalej informujemy na tej stronie o kolejnych filmach na kanale „Miasto dla ludzi” tylko jeśli są pokłosiem projektu „Miasta dla ludzi”.

 

26 maja 2017 – nowy film na kanale „Miasto dla ludzi” o tym, jak zachowuje się chodzik o małych kółkach na nierównym bruku (przypadkowe nagranie).

 

29 kwietnia 2017Pozytywna recenzja i rekomendacja projektu „Miasto dla ludzi” na facebookowym profilu „Projekty Miejskiej”:

w Lublinie zrealizowano niezwykle wartościowy, […] projekt, który imponuje swoją jakością merytoryczną, kompleksowością i aplikacyjnym charakterem. W ramach przedsięwzięcia pt. „Miasto dla Ludzi” zrealizowano szereg różnorodnych działań […] Część odnosi się do konkretnych lubelskich warunków, inne mają uniwersalny charakter. Wszystkie te działania powinny jako dobra praktyka być wykorzystane w innych polskich miastach – albo jako bezpośredni materiał do zastosowania, albo jako wzorzec do przeprowadzenie w podobnym trybie analiz oraz wypracowania wniosków i rekomendacji. Szczególną uwagę zwracają „Atlas sytuacji pieszych” oraz „Lubelskie standardy piesze”. Gratulacje dla Twórców, gdyż w polskim dyskursie o polityce miejskiej niewiele jest tak pogłębionych i mających praktyczne zastosowanie przedsięwzięć!

 

15 marca 2017 – Spotkanie z Janem Gehlem w Gdańsku na IV Forum Przestrzenie Miejskie. „Keep up your good work!” – powiedział nam po konferencji w Europejskim Centrum Solidarności i pokazał „V”. YES, SIR! Daliśmy mu „Atlas sytuacji pieszych” z dedykacją i koszulkę na pamiątkę. Zameldowaliśmy „wykonanie zadania”, czyli doprowadzenie do stworzenia i przyjęcia przez Lublin Standardów Pieszych. Więcej w poście na Facebooku.

 

9 lutego 2017 – Zarządzeniem Prezydenta Miasta Lublin Krzysztofa Żuka weszły w życie Lubelskie Standardy Infrastruktury Pieszej. Zostały one opracowane na podstawie naszego „Projektu Standardów Pieszych” przez firmę Transeko, której zlecił to Urząd. Więcej na temat standardów w poście Forum Kultury Przestrzeni. Na zdjęciu oprócz Prezydenta: Andrzej Brzeziński z firmy TransEko (która napisała Standardy na podstawie rezultatów projektu „Miasto dla ludzi”) i Marta Kurowska, prezeska fundacji tu obok (która realizowała ten projekt).

16487796_1829246570656427_3977699619337263862_o

 

„Robimy to dla pieniędzy” – Udostępniamy na pierwszej stronie prezentację powstałą w ramach projektu „Miasto dla ludzi” prezentację Łukasza Sobótki z Pieszego Lublina:

Robimy to dla pieniędzy ikonka

 

13 stycznia 2016 – na stronie Fundacji Edukacja dla Demokracji pojawiła się publikacja Dobre praktyki z Polski i Ukrainy, w której na stronach 80-85 opisano działalność Forum i Rady Kultury Przestrzeni, w tym projekt «Місто для людей».

Forum Prostupy

 

Styczeń 2016 – na stronie Atlas sytuacji pieszych pojawiła się poprawiona wersja „Atlasu” w pdf: duży plik bez okładki i mały 15 Mb.z okładką, akurat do czytania na komputerze.

Atlas sytuacji pieszych okladka

 

16 grudnia 2016 – „życie po życiu” kanału „Miasto dla ludzi” (a może dopiero prawdziwe narodziny?) dzięki filmowi studentów i studentek KUL, którzy wytyczyli nową trasę Stare Miasto – Bronowice. Dołącz do inicjatywy NAD Czechówką i PRZEZ Bystrzycę, aby wszyscy mogli tam chodzić bez pontonu!

 

14 grudnia 2016 – wysłannik „Miasta dla ludzi” Marcin Skrzypek opowiadał o projekcie i Lubelskich standardach pieszych krakowskim aktywistom i urzędnikom na zaproszenie Centrum Obywatelskiego.

15419808_865905483551368_1231912515645569749_o

 

27 października 2016 – firma Transeko pod wodzą Andrzeja Brzezińskiego ukończyła Lubelskie standardy piesze. Kierunki rozwoju ruchu pieszego w Lublinie. Dokument jest oparty na naszym wstępnym opracowaniu będącym rezultatem projektu „Miasta dla ludzi” opublikowanym w Atlasie sytuacji pieszych i z godnie z oczekiwaniami naszymi oraz miejskich urzędników nie jest zbyt obszerny. Składa się z czterech części, które opublikujemy, jak tylko zrobi to Urząd Miasta Lublin:

A Kierunki rozwoju – 28 stron
B Diagnoza – 43 strony
C Koncepcja rozwoju sieci piesze – 11 stron + mapa
D Karty i przykłady – 63 strony

 

9 września 2016 – wręczenie na Gali Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych, Lublin wyróżnienia w kategorii DEMOKRACJA dla Fundacji tu obok za projekt „Miasto dla Ludzi. Lubelskie standardy infrastruktury pieszej”, „dzięki któremu zmieniamy postrzeganie potrzeb i problemów pieszych w mieście”. I dalej z tekstu uzasadnienia: „Dzięki pracy Fundacji przez ostatnie dwa lata powstała koalicja społeczna wokół spraw związanych z poruszaniem się pieszo, w toku spacerów, warsztatów, spotkań i debat zebrano i opracowano materiały, w tym nieoceniony Atlas sytuacji pieszych czy Robimy to dla pieniędzy – zbiór przykładów pokazujących zależność między przyjazną przestrzenią publiczną a zyskami ekonomicznymi. Projekt Fundacji tu obok to przykład konkretnych działań na rzecz poprawy jakości życia pieszych Lublinian i Lublinianek i trwałej zmiany w myśleniu o przestrzeni miasta, wprowadzanej w prawdziwie demokratyczny, partycypacyjny sposób.” Więcej na Facebooku

 

6 września 2016 – nowy film vloga „Miasto dla ludzi” pt. „Mój pies – moja kupa”, 5’08 min.

 

17 sierpnia – 15 października 2016 – konsultacje Standardów Pieszych, w ramach których przewidziane zostały dwa spotkania 10 października (17.00) i 11 października (10.00) w Ratuszu. Do pobrania na stronie UM Lublin jest tekst Standardów (133 s., 6 Mb) oraz mapka podstawowej sieci pieszej (11 Mb). Na naszej stronie dodatkowo wgląd w treść.

 

Lipiec-sierpień 2016 – firma TransEko opracowała ostateczny kształt Standardów Pieszych do konsultacji społecznych.

 

15 czerwca 2016 – odbyły się Lubelskie standardy piesze – seminarium i warsztaty, na których tak mniej więcej pracowaliśmy (na zdjęciach sieć głównych powiązań pieszych):

 

23-25 maja 2016 – Konsultacje w grupach FKP i Pieszy Lublin najlepszego terminu kolejnych warsztatów nt. sieci pieszej, żeby uniknąć sytuacji z 19 maja, kiedy był tylko jeden termin i to w godzinach pracy.

 

19 maja 2016 – Drugie warsztaty TransEko dla zaproszonych uczestników. Miejsce: Ratusz. Temat: opracowywanie sieci tras pieszych.

 

26 kwietnia 2016 – Pierwsze warsztaty TransEko dla zaproszonych uczestników – z udziałem konsultantów MdL, przedstawicieli Pieszego Lublina, Wydziału Planowania i Zarządu Dróg i Mostów. Miejsce: Ratusz. Temat: diagnoza stanu i rozwoju ruchu pieszego w Lublinie.

 

kwiecień-maj 2016 – Firma TransEko na zlecenie Urzędu Miasta Lublin rozpoczyna prace nad opracowaniem „Lubelskie standardy piesze. Kierunki rozwoju ruchu pieszego w Lublinie” mającym być docelowym wdrożeniowym dokumentem podsumowującym i rozwijającym dorobek „Miasta dla ludzi”. koordynatorzy projektu – Marta Kurowska, Jan Kamiński i Marcin Skrzypek – zostali konsultantami tych prac.

 

22 kwietnia 2016 – powstało nowe przejście na ul. Hempla skracające drogę między placem przed Centrum Kultury a ul. Peowiaków. Zdjęcia na Facebooku Miasto Lublin. Jego koncepcja i zapowiedź uświetniły podsumowanie projektu „Miasto dla ludzi” 12 lutego 2016. Przejście w rogu placu zostało natomiast przesunięte w kierunku ul. Okopowej.

przejscie-hempla

 

11 kwietnia 2016 – spotkanie z mieszkańcami Czubów w Filii nr 35 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego. Prezentacja projektu „Miasto dla ludzi” oraz wystawy „Pieszo po Lublinie!”

 

8 marca 2016 – „Toaleta automat”, czyli nowy film z cyklu „Sprawdzamy” na spędzania czasu w przestrzeni miasta 6 min.:

 

12 lutego 2016 – Drugi krok do miasta dla ludzi – przekazanie Projektu Lubelskich Standardów Pieszych Prezydentowi Miasta Lublin, Panu Krzysztofowi Żukowi i podsumowanie projektu „Miasto dla ludzi”: oraz ogłoszenie budowy nowego, wygodniejszego przejścia dla pieszych pod Centrum Kultury

plan-przejscia-z-obrazkiem


 

„Posłowie” do projektu

Serdecznie dziękujemy wszystkim mieszkańcom i urzędnikom za wspólne działanie w ramach projektu „Miasto dla ludzi. Lubelskie standardy infrastruktury pieszej”. Od czasu gdy 24 października 2014 r. wspólnie z duńskim architektem Janem Gehlem wykonaliśmy symboliczny „Pierwszy krok”, czym zainicjowaliśmy projekt, wydarzyło się wiele spotkań, dyskusji, warsztatów oraz happeningów.

12 lutego 2016 r. podsumowaliśmy nasze działania wydarzeniem „Drugi krok do miasta dla ludzi”. Wspólnie z Prezydentem Krzysztofem Żukiem, Forum i Radą Kultury Przestrzeni oraz społeczną inicjatywą Pieszy Lublin podpisaliśmy deklarację o dalszej współpracy przy procesie wdrażania dokumentu Lubelskich Standardów Pieszych  – najważniejszego z efektów naszych działań.

W zakładce EFEKTY PROJEKTU  znaleźć można wszystkie materiały, które wspólnie stworzyliśmy przez ponad rok pracy:

oraz relację z przekazania Standardów władzom miasta.

Ponadto znaleźć tam można również materiały powstałe podczas realizacji poszczególnych etapów projektu: płynność ruchu, potrzeby pieszych, spędzanie czasu w przestrzeni miasta, atrakcyjna i gościnna przestrzeń. Są pośród nich: zdjęcia, wystawy oraz raporty z warsztatów i wydarzeń.

Zapraszamy także do zakładki GALERIA SYTUACJI PIESZYCH oraz BAZA WIEDZY, w których zgromadziliśmy materiały, dokumenty oraz informacje na temat rozwijania ruchu pieszego.

Po formalnym zakończeniu projektu w lutym 2016 r., cały czas monitorujemy dalsze losy efektów projektu i wdrażania dokumentu Standardów Pieszych. Podejmujemy również kolejne inicjatywy – działamy na rzecz Lublina, jako miasta coraz bardziej bezpiecznego i wygodnego dla pieszych, najlepszego do życia w Polsce!

Informacje o kolejnych działaniach „Miasta dla ludzi” zamieszczone są poniżej. Zapraszamy do dalszego śledzenia naszych działań na stronie internetowej, Facebook’u oraz na kanale YouTube.