Spacer badawczy

W ramach przygotowań do warsztatów z mieszkańcami „Potrzeby pieszych” odbyliśmy spotkanie z ekspertami z Urzędu Miasta. Poprzedził je krótki spacer, podczas którego towarzyszyli nam bohaterowie naszego filmu, opowiadający jak chodzi im się po Lublinie.

Więcej

Spotkanie z ekspertami UM

Jesteśmy coraz bliżej stworzenia Standardów pieszych dla Lublina. Dziś w Ratuszu odbyło się kolejne spotkanie z urzędnikami, podczas którego wymienialiśmy uwagi na temat zarysu Standardów i wspólnie dyskutowaliśmy nad kierunkiem dalszych działań.

Więcej

Poszerzamy zespół ekspertów

Radni Rady Miasta są zainteresowani współpracą z nami i współtworzeniem lubelskich standardów infrastruktury pieszej. W ostatni poniedziałek, 16 lutego spotkaliśmy się z nimi, by omówić szczegóły współpracy i wspólnie zastanowić się jak powinny wyglądać piesze standardy.

Więcej

Kolejne spotkanie z urzędnikami

Cały czas intensywnie pracujemy nad rozwojem „Miasta dla ludzi”. W ostatni czwartek, 5 lutego spotkaliśmy się z dyrektorami wydziałów urzędu miasta w celu ustalenia harmonogramu prac nad standardami infrastruktury pieszej dla Lublina.

Więcej