Lubelskie Standardy Piesze

Lubelskie Standardy Infrastruktury Pieszej, opracowane na podstawie naszego Projektu, weszły w życie w dniu 9 lutego 2017, na mocy Zarządzenia Prezydenta Miasta Lublin. Pełne informacje na temat Standardów znajdują się w poście Forum Kultury Przestrzeni. Poniżej natomiast zapraszamy do zapoznania się z Projektem Lubelskich Standardów Pieszych , z lutego 2016 r., autorstwa Jana Kamińskiego i Aleksandra Wiącka. To na podstawie tego dokumentu Urząd miasta zlecił firmie Transeko opracowanie docelowych „Lubelskich Standardów Infrastruktury Pieszej”.

Więcej

„Drugi krok do miasta dla ludzi” – fotorelacja

Wczoraj, 12 lutego 2016 r., przekazaliśmy Prezydentowi Krzysztofowi Żukowi projekt „Lubelskich Standardów Pieszych”. Podpisaliśmy również deklarację dalszej współpracy przy procesie wrażania dokumentu. Wydarzenie było podsumowaniem ponadrocznych działań projektu „Miasto dla ludzi”, który w październiku 2014 r. zainaugurowała wizyta duńskiego architekta Jana Gehla w Lublinie.  Więcej

„Drugi krok do miasta dla ludzi” – zapraszamy!

Już w najbliższy piątek, 12 lutego 2016 o godz. 11.00 pod Centrum Kultury (ul. Peowiaków 12) przekażemy Prezydentowi Krzysztofowi Żukowi projekt Lubelskich Standardów Pieszych. Wspólnie podpiszemy deklarację dalszej współpracy przy procesie wrażania standardów oraz kontynuowania działań na rzecz tworzenia przyjaznej i bezpiecznej przestrzeni dla pieszych. Przekażemy również głosy poparcia mieszkańców dla wdrożenia Standardów Pieszych w Lublinie. Więcej