Atrakcyjna i gościnna przestrzeń – podsumowanie wiedzy

Gościnność i atrakcyjność przestrzeni dla pieszych w sposób naturalny zwiększa spełnianie warunków opisanych we wcześniejszych częściach projektu „Miasto dla ludzi” . Jeśli więc dana przestrzeń zapewnia płynność ruchu, spełnia potrzeby różnych grup pieszych i daje różnorodne możliwości spędzania czasu, to jest ona zdecydowanie bardziej gościnna i atrakcyjna, niż taka, która nie spełnia któregoś z tych warunków. Jednak – jak widać na zdjęciu – spełnienie samych tylko technicznych wymogów nie musi czynić przestrzeni atrakcyjną i gościnną.

Więcej

Spędzanie czasu – podsumowanie wiedzy

W odróżnieniu od zagadnień poruszanych w dwóch pierwszych częściach projektu:

które dążą do „domknięcia się” w pewnej określonej puli dobrych praktyk i rozwiązań, spędzanie czasu przez pieszych to z definicji temat o charakterze otwartym i kreatywnym. Cały czas powstają lub upowszechniają się nowe formy spędzania czasu w przestrzeni publicznej i nowe rozwiązania przestrzenne im służące. Często efekty są zaskakujące, jak widać na zdjęciu: siłownia dla dorosłych to świetny plac zabaw dla dzieci.

Więcej

„Drugi krok do miasta dla ludzi” – zapraszamy!

Już w najbliższy piątek, 12 lutego 2016 o godz. 11.00 pod Centrum Kultury (ul. Peowiaków 12) przekażemy Prezydentowi Krzysztofowi Żukowi projekt Lubelskich Standardów Pieszych. Wspólnie podpiszemy deklarację dalszej współpracy przy procesie wrażania standardów oraz kontynuowania działań na rzecz tworzenia przyjaznej i bezpiecznej przestrzeni dla pieszych. Przekażemy również głosy poparcia mieszkańców dla wdrożenia Standardów Pieszych w Lublinie. Więcej

Budżet Obywatelski 2016 – Lublin coraz bardziej dla ludzi

Wyniki tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego pokazują, że pieszość nabiera coraz większego znaczenia w oczach lublinian. Cieszymy się, że postulaty projektu „Miasto dla ludzi” są zbieżne z potrzebami mieszkańców widocznymi w tak wielu popartych wnioskach.

Więcej