raport_ewaluacyjny_str_tyt

Agnieszka Duda-Jastrzębska, Raport ewaluacyjny z aneksem, marzec 2016

Raport odpowiada na na pytania o efekty projektu w trzech obszarach: opiniach zespołu, opiniach urzędników miejskich pełniących w projekcie rolę ekspertów oraz w opiniach odbiorców projektu, tj. mieszkaoców Lublina. W oparciu o te trzy główne zakresy sformułowano główne pytania badawcze:

  1. Jak wyglądał rozwój i efektywnośd zespołu realizującego projekt?
  2. Jakie są opinie urzędników na temat zastosowanej metodologii konsultacji i efektów
    projektu?
  3. Jak jest ocena projektu przez jego odbiorców, mieszkaców Lublina?

 


12 lutego 2016 r. zrobiliśmy symboliczny „Drugi krok do miasta dla ludzi”. Podsumowaliśmy tym samym nasze ponadroczne działania w ramach projektu „Miasto dla ludzi. Lubelskie standardy infrastruktury pieszej”. Dziękujemy wszystkim, z którymi pracowaliśmy wspólnie przez ten czas!

Najważniejszym momentem wydarzenia „Drugi krok” było podpisanie przez Prezydenta Krzysztofa Żuka DEKLARACJI o współpracy władz miasta z pieszymi inicjatywami społecznymi przy wdrażaniu dokumentu Lubelskich Standardów Pieszych. Dokument podpisali również:

Marta Kurowska (fundacja tu obok, projekt „Miasto dla ludzi”)

Jan Kamiński (Rada Kultury Przestrzeni)

Marcin Skrzypek (Forum Kultury Przestrzeni)

Łukasz Sobótka (Pieszy Lublin).

IMG_0495 (Kopiowanie)

 

Na ręce Prezydenta przekazaliśmy Projekt Lubelskich Standardów Pieszychktóry ma stać się zbiorem wytycznych dla urzędników, projektantów i wykonawców, jak tworzyć przestrzeń przyjazną pieszym w Lublinie. To między innymi dobre powiązania między dzielnicami, wygodne i piękne chodniki, brak barier architektonicznych, więcej miejsc do siedzenia, atrakcyjne otoczenie i wiele innych rozwiązań podnoszących jakość życia i poruszania się po mieście.

Dokument powstał po ponadrocznej wspólnej pracy zespołu „Miasto dla ludzi”, urzędników, radnych oraz mieszkańców Lublina, którzy wzięli udział w organizowanych przez nas konsultacjach (TUTAJ można przeczytać sprawozdanie z przebiegu spotkania z mieszkańcami).

mdl standardy

 

Przygotowując się do przekazania władzom miasta projektu Lubelskich Standardów Pieszych, w okresie od 2 do 11 lutego 2016 r. zbieraliśmy poparcie społeczne dla dokumentu. Naszą PETYCJĘ podpisało 483 sygnatariuszy (internetowo – 435 oraz w wersji papierowej – 48). Dziękujemy wszystkim, którzy powiedzieli „TAK” dla Lubelskich Standardów Pieszych. Wasze poparcie dla działań „Miasta dla ludzi” jest wyraźnym znakiem dla miasta, że to co robimy, jest ważne. Dziękujemy również za KOMENTARZE, które świadczą  o tym, że mamy wspólny cel – chcemy, żeby Lublin stawał się miastem coraz lepszym do życia.

Popieram_standardy_2

W ramach wydarzenia odbyło się również spotkanie w Centrum Kultury, podczas którego Prezydent zadeklarował działania w celu rozwijania ruchu pieszego. Aleksander Wiącek, Asystent Prezydenta ds. polityki pieszej i rowerowej zaprezentował najważniejsze zmiany, które już udało się wdrożyc w mieście oraz plany na rok 2016. Dr inż. Andrzej Brzeziński wygłosił prezentację na temat zrównoważonej mobilności miejskiej, którą zapoczątkował dyskusję na temat planów i pomysłów dot. rozwoju miasta. Sprawozdanie z wydarzenia można przeczytać TUTAJ.

Podczas konferencji prasowej Prezydent Krzysztof Żuk poinformował również o projekcie zmiany organizacji ruchu pieszego. Na wiosnę powstaną dwa nowe przejścia dla pieszych – pierwsze na ul. Hempla (zobacz projekt), które będzie prowadziło do Centrum Kultury, drugie – decyzją Zarządu Dróg i Mostów – powstanie na Pl. Łokietka (zobacz projekt).

P1230460 (Kopiowanie)

Zapraszamy do zapoznania się ze SPRAWOZDANIEM z wydarzenia oraz do dalszego śledzenia losów projektu „Miasto dla ludzi”, o których będziemy informować TUTAJ.

Lublin Miasto dla ludzi