„Drugi krok do miasta dla ludzi” – fotorelacja

Wczoraj, 12 lutego 2016 r., przekazaliśmy Prezydentowi Krzysztofowi Żukowi projekt „Lubelskich Standardów Pieszych”. Podpisaliśmy również deklarację dalszej współpracy przy procesie wrażania dokumentu. Wydarzenie było podsumowaniem ponadrocznych działań projektu „Miasto dla ludzi”, który w październiku 2014 r. zainaugurowała wizyta duńskiego architekta Jana Gehla w Lublinie. 

Wydarzenie rozpoczęło się na placu przy Centrum Kultury. Konferencja prasowa z udziałem Prezydenta Krzysztofa Żuka została zwieńczona podpisaniem deklaracji o współpracy pomiędzy władzami miasta oraz Fundacją tu obok (Marta Kurowska, koordynatorka projektu „Miasto dla ludzi”), Radą Kultury Przestrzeni (Jan Kamiński), Forum Kultury Przestrzeni (Marcin Skrzypek) oraz Pieszym Lublinem (Łukasz Sobótka).

Dalsza część spotkania upłynęła pod znakiem podsumowania działań projektu „Miasto dla Ludzi. Lubelskie Standardy Infrastruktury Pieszej”. Później Aleksander Wiącek, Asystent Prezydenta ds. polityki pieszej i rowerowej oraz dr inż. Andrzej Brzeziński wygłosili prezentacje na temat zrównoważonej mobilności miejskiej oraz strategii rozwoju ruchu pieszego w Lublinie, którymi zapoczątkowali dyskusję na temat planów i pomysłów dot. rozwoju miasta.

Wydarzeniu towarzyszył happening przygotowany przez zespół MdL – zapowiedź nowego przejścia dla pieszych, które ma powstać już na wiosnę przy Centrum Kultury.

Zapraszamy do zapoznania się ze SPRAWOZDANIEM z przekazania władzom miasta Projektu Lubelskich Standardów Pieszych.

Dziękujemy Państwu, Przyjaciołom i Sympatykom „Miasta dla ludzi”, za to że jesteście z nami i popieracie nasze starania o miasto coraz lepsze, bezpieczniejsze i wygodniejsze dla mieszkańców. Wasz głos w sprawie Lublina jako miasta dla ludzi jest tym, co nadaje właściwego znaczenia wszystkim podejmowanym przez nas działaniom.

 

Lublin Miasto dla ludzi

2 odpowiedzi do “„Drugi krok do miasta dla ludzi” – fotorelacja

Komentowanie jest zamknięte.