Dlaczego zajmowaliśmy się pieszymi?

Wszyscy bywamy pieszymi, ale często czujemy się mniej zadbani od kierowców i rowerzystów. Osoby poruszające się pieszo najmocniej odczuwają jakość przestrzeni, a wysoka jakość poruszania się piechotą definiuje dobre miasto – miasto dla ludzi.

 

Jaki był nasz cel

Wspólnie z mieszkańcami i przedstawicielami władz wypracowaliśmy zbiór zasad, które pomogą w projektowaniu Lublina lepszego dla osób chodzących jego ulicami.

 

Jak to zrobiliśmy?

Zapraszaliśmy do udziału w spotkaniach, dyskusjach, warsztatach, wystawach i happeningach, które będą się odbywać przez cały 2015 rok. Naszą pracę podzieliliśmy na cztery obszary tematyczne:

1. Płynność ruchu

2. Specjalne potrzeby

3. Spędzanie czasu

4. Atrakcyjne i gościnne otoczenie

 

Co chcieliśmy wypracować?

• standardy infrastruktury pieszej

• atlas sytuacji pieszych dla zrozumienia ich potrzeb

• materiały promujące poruszanie się po mieście pieszo i spędzanie czasu w przestrzeni miasta

 

Od czego zaczynaliśmy?

• badania i obserwacje przestrzeni

• gromadzenie i publikacja wiedzy

• zaproszenie sojuszników i budowa koalicji społecznej

• zaproszenie przedstawicieli władzy do współpracy

 

Piesi potrzebują 10 razy mniej miejsca niż ta sama ilość osób poruszająca się samochodami. Tymczasem w Lublinie mamy prawie 700 aut na tysiąc mieszkańców i liczba ta rośnie. Dlatego po Lublinie chodzi się coraz gorzej. Czy następne pokolenie będzie szukać przyjaznych miejsc do chodzenia w innych miastach lub na wsi? Właśnie żeby temu zapobiec napisaliśmy projekt „Miasto dla ludzi”. Na Zachodzie udaje się odwrócić tendencje niekorzystne dla pieszych. W Berlinie i Paryżu jest o połowę mniej aut w stosunku do liczby mieszkańców niż u nas. Lublin to miasto na ludzką skalę. Ze swoją zielenią, zabytkami czy wąwozami możemy dorównać w jakości życia miastom, które podziwiamy, jeśli dziś wspólnie zadbamy o wygodę i bezpieczeństwo pieszych.

 

Projekt „Miasto dla ludzi. Lubelskie standardy infrastruktury pieszej” realizowany był przez fundację tu obok w ramach Programu „Obywatele dla Demokracji” dzięki dofinansowaniu ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Funduszy EOG). Partnerami projektu byli: Urząd Miasta Lublin, Miejska Biblioteka Publiczna oraz Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN. Honorowy patronat nad projektem objął Prezydent Lublina dr Krzysztof Żuk.

Lublin Miasto dla ludzi