„Drugi krok do miasta dla ludzi” – zapraszamy!

Już w najbliższy piątek, 12 lutego 2016 o godz. 11.00 pod Centrum Kultury (ul. Peowiaków 12) przekażemy Prezydentowi Krzysztofowi Żukowi projekt Lubelskich Standardów Pieszych. Wspólnie podpiszemy deklarację dalszej współpracy przy procesie wrażania standardów oraz kontynuowania działań na rzecz tworzenia przyjaznej i bezpiecznej przestrzeni dla pieszych. Przekażemy również głosy poparcia mieszkańców dla wdrożenia Standardów Pieszych w Lublinie. Więcej

Po Lublinie będzie chodziło się świetnie!

Od ponad roku spotykamy się w ramach projektu „Miasto dla ludzi”, by wspólnie z mieszkańcami i ekspertami tworzyć Lubelskie Standardy Piesze. Po ostatnich warsztatach jesteśmy jeszcze bliżej nadania naszemu dokumentowi ostatecznego kształtu. Dziękujemy wszystkim obecnym za zaangażowanie w nasze działania.

Więcej

Konsultacje projektu Lubelskich Standardów Pieszych

Nadchodzą piesze zmiany w Lublinie! Przedstawiamy Projekt Lubelskich Standardów Pieszych – owoc naszej wspólnej, ponadrocznej pracy. We wtorek, 26 stycznia 2016, o godz. 17.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej (w Centrum Kultury) odbędą się warsztaty, podczas których będziemy zbierać uwagi mieszkańców na temat Standardów. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem.

Więcej