1, Płynność ruchu pieszych – SPRAWOZDANIE ZE SPOTKANIA GRUPY EKSPERTÓW PROJEKTU MDL (5.02.2015, Ratusz, Pl. Łokietka 1, godz. 11.00, UML)

2. Płynność ruchu pieszych – SPRAWOZDANIE ZE SPOTKANIA GRUPY EKSPERTÓW PROJEKTU MDL (16.02.2015, Ratusz, Pl. Łokietka 1, godz. 16.00, RML)

3. Płynność ruchu pieszych – SPRAWOZDANIE ZE SPOTKANIA GRUPY EKSPERTÓW PROJEKTU MDL (11.03.2015, Ratusz, Pl. Łokietka 1, godz. 10.00, UML)

4. „Lublin oczami pieszych. Warsztaty na temat płynności ruchu” SPRAWOZDANIE ZE SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI (24.03.2015 r., Filia nr 2 MBP, godz. 17.00).

5. Płynność ruchu pieszych – SPRAWOZDANIE ZE SPOTKANIA GRUPY EKSPERTÓW PROJEKTU MDL (15.04.2015, Ratusz, Pl. Łokietka 1, godz. 10.00, UML)

6. „Lublin oczami pieszych. Warsztaty na temat płynności ruchu” SPRAWOZDANIE ZE SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI (15.04.2015 r., Filia nr 29 MBP, godz. 16.00).

7. „Lublin oczami pieszych. Warsztaty na temat płynności ruchu” SPRAWOZDANIE ZE SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI (20.04.2015 r., Filia nr 35 MBP, godz. 10.15).

8. „Lublin oczami pieszych. Warsztaty na temat płynności ruchu” SPRAWOZDANIE ZE SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI (06.05.2015 r., Filia nr 3 MBP, godz. 16.00).