Kolejne spotkanie z urzędnikami

Cały czas intensywnie pracujemy nad rozwojem „Miasta dla ludzi”. W ostatni czwartek, 5 lutego spotkaliśmy się z dyrektorami wydziałów urzędu miasta w celu ustalenia harmonogramu prac nad standardami infrastruktury pieszej dla Lublina.

Podczas spotkania zaprezentowaliśmy już istniejące opracowania dotyczące ruchu pieszego i infrastruktury pieszej, które powstały w innych miastach. Wśród nich godna uwagi jest choćby „Strategia Rozwoju Ruchu Pieszego” opracowana dla Warszawy przez firmę Transeko, czy „Katalog standardów nawierzchni chodników dla Wrocławia”. Nakreśliliśmy również ramowy harmonogram prac nad projektem. Wspólnie z urzędnikami zastanawialiśmy się też jak powinny wyglądać i co zawierać „Standardy infrastruktury pieszej” aby były przydatne w codziennej pracy UM.

Ruch pieszy jest ważnym elementem każdego miasta. Cieszymy się z utworzenia zespołu ekspertów, z którymi będziemy wspólnie pracować nad jakość poruszania się po naszym mieście.

Lublin Miasto dla ludzi