Poszerzamy zespół ekspertów

Radni Rady Miasta są zainteresowani współpracą z nami i współtworzeniem lubelskich standardów infrastruktury pieszej. W ostatni poniedziałek, 16 lutego spotkaliśmy się z nimi, by omówić szczegóły współpracy i wspólnie zastanowić się jak powinny wyglądać piesze standardy.

Na spotkaniu obecnych było trzech radnych, kolejnych kilkoro deklaruje chęć współpracy w dalszym toku projektu. Tym samym powstała grupa ekspertów, złożona z członków naszego projektu, radnych oraz przedstawicieli Urzędu Miasta, która wspólnie doprowadzi do powstania standardów. Taka otwartość ze strony lokalnego samorządu pozwala nam myśleć, że efekty wspólnej pracy będą bardzo satysfakcjonujące.

 

Lublin Miasto dla ludzi