Spotkanie z przedstawicielami Rad Dzielnic i Spółdzielni

Po dzisiejszym spotkaniu jesteśmy jeszcze bliżej ukończenia Projektu Lubelskich Standardów Pieszych. Celem naszych rozmów z przedstawicielami Rad Dzielnic i Spółdzielni Mieszkaniowych było zebranie uwag dotyczących dokumentu. Kolejnym krokiem będą warsztaty z mieszkańcami (26.01), na które już dzisiaj serdecznie zapraszamy.

Dziękujemy uczestnikom spotkania za wszystkie cenne sugestie na temat powstającego dokumentu Standardów. Liczna obecność zaproszonych osób jest dla nas wyraźnym sygnałem, że mamy społeczne poparcie w działaniach na rzecz rozwoju ruchu pieszego. Zapraszamy do galerii zdjęć z wydarzenia.

 

Lublin Miasto dla ludzi