Spotkanie z ekspertami UM

Spotkanie odbyło się 22 września 2015. Wzięło w nim udział 14 urzędników. Jego głównym tematem była dyskusja nad wstępną propozycją Standardów Pieszych.

Tematyka uwag:

 • Określenie formy i stopnia szczegółowości dokumentu, np.:

  Dokument powinien być napisany w sposób jasny, prosty i łatwo przyswajalny, tak by łatwo było go zaprezentować wykonawcom.
  Mogą powstać dwa dokumenty, jeden obszerniejszy, a drugi bardziej zwięzły do operacyjnej pracy wydziałów, dostępny również na stronie internetowej.
  W dokumencie nie powinny być podane zbyt szczegółowe rozwiązania, by nie doszło do sytuacji, że np. jest tylko jeden dostawca mogący spełnić wymagania.
  W dokumencie powinny znaleźć się miejsca zastosowań – decyzje administracyjne, zlecenia, przetargi, wnioski na pozwolenie [p. Hanna Pawlikowska].

 • Wdrażanie i kontrola, np.:

  Należy wpisać obowiązek stosowania standardów dla projektantów inwestycji. Można zorganizować szkolenia dla biur projektowych, firm wykonawczych itp., by znane im były oczekiwania miasta

 • Interakcje z innymi użytkownikami dróg np.:

  Dążymy do zahamowania wzrostu ilości samochodów w mieście, a następnie do spadku ich liczby, podobnie, jak miało to miejsce na Zachodzie.

 • Promocja kultury chodzenia, np.:

  Zachęcanie do chodzenia powinno pokazywać ludziom zalety tego środka transportu, powinno się dawać alternatywę do samochodu, by ludzie z przyjemnością zamieniali go na inny środek transportu, zamiast stosować wyłącznie zakazy i kary.

P1200612 (1050x1280)