Spotkanie z ekspertami UM

Jesteśmy coraz bliżej stworzenia Standardów pieszych dla Lublina. Dziś w Ratuszu odbyło się kolejne spotkanie z urzędnikami, podczas którego wymienialiśmy uwagi na temat zarysu Standardów i wspólnie dyskutowaliśmy nad kierunkiem dalszych działań.

Spotkaniu z urzędnikami przewodniczył Jan Kamiński, który podsumował dotychczasowe działania projektowe. W dalszej części krótko zaprezentował efekty pierwszych warsztatów z mieszkańcami na temat płynności ruchu pieszego oraz zgromadzoną przez nas wiedzę na temat poruszania się pieszo po Lublinie.

Drugą i najważniejszą częścią spotkania z ekspertami była dyskusja nad zarysem Standardów pieszych dla Lublina.

Dziękujemy wszystkim za przybycie i owocną dyskusję. Zapraszamy do udziału w kolejnych wydarzeniach organizowanych przez zespół projektu „Miasto dla Ludzi”.

 

Lublin Miasto dla ludzi