LUBLIN OCZAMI PIESZYCH – spotkanie z mieszkańcami

Już wkrótce odbędą się warsztaty, podczas których razem z mieszkańcami Lublina, będziemy omawiać różne zagadnienia dotyczące płynności ruchu w naszym mieście. Będzie to pierwsze z czterech spotkań przewidzianych w ramach projektu „Miasto dla ludzi”, mających na celu pozyskanie wiedzy niezbędnej do opracowania standardów projektowania infrastruktury pieszej dla Lublina.

Zaproszenie na warsztaty kierujemy do wszystkich mieszkańców. Spotkanie będzie podzielone na dwie części. Podczas modułu pierwszego skupimy się na prezentacji dorobku projektu (wnioski, wystawa, film, wyniki badań), natomiast w ramach części drugiej planujemy przeprowadzić warsztaty na temat płynności ruchu pieszych w Lublinie (praca w podgrupach z mapami i pod opieką asystentów).

Podczas warsztatów będziemy starali się odpowiedzieć na ważne pytania dotyczące bezpieczeństwa i wygody pieszego ruchu w naszym mieście, m.in.: Co utrudnia płynność chodzenia po Lublinie? Na jakich trasach chodzi się dobrze? Które miejsca możemy określić jako problemowe?

Spotkanie odbędzie się 24 marca 2015 r., godz. 17.00 w Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie przy ul. Peowiaków 12 (Centrum Kultury). Będzie z nami obecny Aleksander Wiącek, Oficer pieszy UM Lublin.

Do końca roku planowane są jeszcze trzy inne warsztaty, podczas których poruszymy problematykę specjalnych potrzeb pieszych, spędzania czasu w przestrzeniach publicznych oraz atrakcyjności i gościnności przestrzeni.

 

Zapraszamy!


 

Lublin Miasto dla ludzi