Piąte warsztaty z mieszkańcami – ZAPRASZAMY!

Wielkimi krokami zbliżają się ostanie warsztaty z mieszkańcami poświęcone sprawom pieszych, które organizujemy w ramach projektu „Miasto dla ludzi. Lubelskie standardy infrastruktury pieszej”. Już dzisiaj serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu.

 

Spotkanie z mieszkańcami odbędzie się 26 stycznia 2016 r. (wtorek), o godz. 17.00 do Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie przy ul. Peowiaków 12 (Centrum Kultury).

Na spotkaniu przedstawimy Projekt Lubelskich Standardów Pieszych, który wypracowaliśmy podczas warsztatów prowadzonych przez fundację tu obok w 2015 r. wspólnie z mieszkańcami i urzędnikami w ramach projektu „Miasto dla ludzi”.

Standardy Piesze są rodzajem umowy społecznej, zawierającej zbiór zasad projektowania, odnawiania i eksploatowania przestrzeni wspólnej w Lublinie, uwzględniających potrzeby i oczekiwania pieszych. Powstały na podstawie analizy regulacji prawnych, jak również wyników badań ruchu pieszego prowadzonych w Lublinie oraz opinii mieszkańców, które zebraliśmy podczas cyklicznie organizowanych warsztatów. Po konsultacjach z mieszkańcami przekażemy projekt władzom miasta jako społeczny wkład w tworzenie takiego dokumentu dla Lublina.

Zapraszamy do udziału w warsztatach wszystkich mieszkańców, dla których ważne są sprawy miasta, a wśród nich sprawy bezpieczeństwa i wygody pieszych.

Spotkaniu w będzie towarzyszyć wystawa „Pieszo po Lublinie! piękno, inspiracje, wyzwania” oraz przygotowane w ramach projektu filmy o tematyce pieszej.

Uwagi o projekcie Standardów Pieszych dla Lublina będziemy zbierać na spotkaniu oraz drogą mailową ([email protected]) w okresie 15-31 stycznia 2016 r.

 

 

Lublin Miasto dla ludzi