Po Lublinie będzie chodziło się świetnie!

Od ponad roku spotykamy się w ramach projektu „Miasto dla ludzi”, by wspólnie z mieszkańcami i ekspertami tworzyć Lubelskie Standardy Piesze. Po ostatnich warsztatach jesteśmy jeszcze bliżej nadania naszemu dokumentowi ostatecznego kształtu. Dziękujemy wszystkim obecnym za zaangażowanie w nasze działania.

Frekwencja na spotkaniu jak zwykle dopisała. Po wystąpieniu Jana Kamińskiego i Aleksandra Wiącka podzieliliśmy się na cztery grupy, w których żywo dyskutowaliśmy na temat poszczególnych części projektu Standardów Pieszych (skala planistyczna, ulicy, detalu oraz kultura chodzenia). Po ukończeniu pracy w zespołach, wnioski zostały przedstawione na forum.

 

Zapraszamy do zapoznania się ze SPRAWOZDANIEM ZE SPOTKANIA, w którym zostały zebrane wszystkie uwagi mieszkańców.

 

Kolejnym etapem naszych działań jest opracowanie PETYCJI, która już wkrótce pojawi się na stronie internetowej oraz na Facebook’u. Już dzisiaj zapraszamy do podpisania jej i przekazywania dalej. Petycja jest wyrazem poparcia mieszkańców dla dokumentu Lubelskich Standardów Pieszych. To poważny krok w kierunku zmiany myślenia o poruszaniu się po mieście na najwyższym szczeblu.

 

Zgłoszone podczas spotkania uwagi wraz z podpisami mieszkańców 12 lutego zostaną przekazane władzom miasta. Chcemy w ten sposób zachęcić zarówno Urząd Miasta jak i mieszkańców do zmiany jakości w myśleniu o poruszaniu się po mieście.

 

Lublin Miasto dla ludzi