Warsztaty ze studentami

Koniec listopada upłynął nam pod znakiem przygotowań do warsztatów na temat płynności ruchu w Lublinie. Spotkanie ze studentami architektury krajobrazu KUL oraz Uniwersytetu Przyrodniczego odbyło się 24.11.2014. Gospodarzem była dr Dagmara Kociuba i Koło Planistów UMCS. Wspólnie pracowaliśmy nad zdefiniowaniem najlepszych i najbardziej potrzebnych tras pieszych w Lublinie.

Spotkanie rozpoczęła Marta Kurowska prezentując projekt „Miasto dla ludzi”. Następnie Jan Kamiński przedstawił planowany przebieg warsztatów. Studenci podzielili się na kilkuosobowe grupy, w których wspólnie pracowali na mapach Lublina. Swojego wsparcia grupom udzielili obecni na spotkaniu przedstawiciele Pieszego Lublina.

Razem z uczestnikami spotkania staraliśmy się wybrać „Top ten”, czyli 10 najlepszych tras do chodzenia pieszo w Lublinie, a także inne dobre trasy, na których pojawiają się bariery utrudniające chodzenie. Zapytaliśy również osoby biorące udział w warsztatch, na które z wybranych problemowych tras w sposób szczególny warto zwrócić uwagę.

Na zakończenie warsztatów każda grupa przedstawiła wyniki swojej pracy. Nasze spotkanie zwieńczyło wystąpienie obecnego na spotkaniu prof. Mariana Harasimiuka, który w barwny sposób opowiedział o swoim spojrzeniu na poruszanie się pieszo po naszym mieście. Zachęcamy do zapoznania się ze sprawozdaniem opisującym dokładny przebieg spotkania. Dokument można przeczytać klikając TUTAJ.

Spotkanie oceniamy jako bardzo owocne. Wyniki pracy i wnioski z dyskusji posłużą nam do dalszych działań służących opracowaniu pieszych standardów dla Lublina. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w warsztatach. Zachęcamy do zapisania się do naszego newslettera i dalszego śledzenia postępów pracy przy projekcie. Mamy nadzieję na dalszą współpracę, która zaowocuje zwiększeniem poziomu wygody i bezpieczeństwa pieszych poruszających się po naszym mieście.

Lublin Miasto dla ludzi