Konsultacje projektu Lubelskich Standardów Pieszych

Nadchodzą piesze zmiany w Lublinie! Przedstawiamy Projekt Lubelskich Standardów Pieszych – owoc naszej wspólnej, ponadrocznej pracy. We wtorek, 26 stycznia 2016, o godz. 17.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej (w Centrum Kultury) odbędą się warsztaty, podczas których będziemy zbierać uwagi mieszkańców na temat Standardów. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem.

Uwagi i wnioski po przeczytaniu Standardów można zgłosić osobiście podczas spotkania z mieszkańcami lub drogą mailową na adres: [email protected] (do  31 stycznia).

Oto Projekt Lubelskich Standardów Pieszych w całości, ze wstępem. Podzielimy się na 4 stoliki, z których każdy zajmie się jednym z czterech poniższych tematów (pdfy):

Dobrze by było przed spotkaniem rzucić okiem na te fragmenty lub jakiś wybrany, ulubiony temat. Na miejscu jeszcze sczytamy przy każdym stoliku na głos daną część.

Jak widać, dokument nie jest długi, bo ma być czymś w rodzaju konstytucji, dla której UM będzie musiał przygotować bardziej szczegółowe przepisy wdrożeniowe. Na tym etapie nie chcemy zagrzebać się w papierach. Tak to zostało uzgodnione z Aleksandrem Wiąckiem, który jest bezpośrednim odbiorcą Projektu, jako urzędnikiem odpowiedzialny za rozwój bezpieczeństwa i wygody pieszych w Lublinie.

Projekt Lubelskich Standardów Pieszych jest jednym z najważniejszych efektów ponadrocznych działań projektu „Miasto dla ludzi”. To kamień milowy na drodze do coraz bardziej przyjaznego pieszym Lublina, który w lutym przekażemy władzom miasta. Wdrożenie dokumentu pozwoli nam dołączyć do czołówki polskich miast, które aktywnie realizują politykę pieszą. Zachęcamy do wspólnego tworzenia go.

 

Lublin Miasto dla ludzi