Projekt Lubelskich Standardów Pieszych – POPIERAM!

Projekt Lubelskich Standardów Pieszych już gotowy! Rozpoczynamy zbieranie poparcia dla dokumentu. Zachęcamy do podpisania petycji, która wraz z Projektem Standardów zostanie przekazana Prezydentowi Lublina Krzysztofowi Żukowi w piątek, 12 lutego 2016 r.

 

Projekt Standardów jest efektem wspólnej, ponadrocznej pracy mieszkańców i urzędników w ramach projektu „Miasto dla ludzi”. To dokument, który ma stać się zbiorem wytycznych dla urzędników, projektantów i wykonawców, jak tworzyć przestrzeń przyjazną pieszym w Lublinie. To między innymi dobre powiązania między dzielnicami, wygodne i piękne chodniki, brak barier architektonicznych, więcej miejsc do siedzenia, atrakcyjne otoczenie i wiele innych rozwiązań podnoszących jakość życia i poruszania się po mieście. Jego celem jest kompleksowy rozwój komunikacji pieszej w Lublinie.

Poparcie prosimy składać do 11 lutego 2016 r. 

TAK, chcę wyrazić poparcie 

 

Poprzeć nas można również podpisując petycje w lubelskich filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej. 

Dziękujemy za dotychczasową, wspólną pracę na rzecz Lublina coraz bardziej przyjaznego mieszkańcom. Wszystkich sygnatariuszy petycji będziemy informować o postępach we wdrażaniu Standardów. Mamy nadzieję, że dalej wspólnie będziemy zmieniać nasze miasto.

 

 

Lublin Miasto dla ludzi