Budżet Obywatelski 2016 – Lublin coraz bardziej dla ludzi

Wyniki tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego pokazują, że pieszość nabiera coraz większego znaczenia w oczach lublinian. Cieszymy się, że postulaty projektu „Miasto dla ludzi” są zbieżne z potrzebami mieszkańców widocznymi w tak wielu popartych wnioskach.

 

Jakich udogodnień potrzebują mieszkańcy naszego miasta? Na to pytanie szukaliśmy odpowiedzi analizując wyniki „Budżetu Obywatelskiego” dla Lublina na rok 2016. Jak się okazuje, znaczna  część zwycięskich wniosków obejmuje propozycje budowy oraz poprawy jakości ciągów pieszych i rowerowych. Znajdą się tutaj projekty:

 • M-16 – Remont ul. Romantycznej – sięgacz w kierunku Szkoły Podstawowej nr 28
 • M-21 – Budowa ciągu pieszego i rowerowego wraz z oświetleniem od ul. Różanej 16 do wąwozu w osiedlu Ruta w Lublinie
 • M-24 – Budowa przejścia dla pieszych z Osiedla Przyjaźni na Osiedle Tatary przez wiadukt, na poziomie jezdni z ul. Łęczyńskiej na ul. Hutniczą
 • M-59 – Remonty i dobudowa połaczeń komunikacyji pieszej i rowerowej przy ulicach Bursztynowa, Perłowa, Szefirowa, Agatowa oraz remontu fragmentu ulicy Bursztynowa w osiedlu „Poręba”
 • M-61 – Budowa schodów terenowych od ul. Kustronia do ul. Kleeberga na skarpie przy murze cmentarza
 • M-139 – Ulica Gorczańska chodniki i jezdnia

Druga grupa zwycięskich wniosków zakłada rewitalizację obiektów sportowych. W ten schemat wpisują się poniższe projekty:

 • D-5 ”Sygnał od nowa” – budowa boiska sportowego na obiekcie stadionu przy ul. Zemborzyckiej 3
 • D-59 – Wniosek o realizację wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej nr 10 w Lublinie
 • M-41 – Boisko Sztuczne – sport w każdą pogodę
 • M-74 – Zielone boisko czyli strzał w „Dziesiątkę”
 • M-121 – Rewitalizacja zespołu boisk sportowych Klubu Sportowego „Lublinianka”
 • M-129 – Aktywizacja sportowa dzieci w wieku 3-12 lat

Obiekty sportowe z bogatą ofertą możliwości spędzania czasu wolnego mają ogromne znaczenie dla podniesienia jakości życia w mieście. Podwórkowe siłownie, place zabaw oraz różnego rodzaju strefy aktywności edukacyjno-rekreacyjnej to wyznacznik atrakcyjnej i gościnnej przestrzeni. Doskonale wiedzą o tym mieszkańcy, którzy przegłosowali projekty:

 • M-78 – ”Zacisze rekreacyjno – edukacyjne” w osiedlu Lipniak
 • M-51 – Poprawa warunków rekreacyjnych w wąwozie na Kalinie
 • M-36 – Strefy aktywności sportowej i rekreacji na Sławinie
 • M-7 – Szerokie miejsce: plac zabaw i ogród sąsiedzki przy ul. Wygon
 • D-31 – Skatepark dla Lublina
 • M-40 – ”Punkt kultury” – przestrzenie kulturalno-społeczne na potrzeby mieszkańców dzielnicy Za Cukrownią oraz Stare Bronowice

Do odrębnej, ale niemniej ważnej grupy projektów zaliczymy wniosek:

 • M-84 – Budowa windy osobowej w budynku Przychodni Zdrowia przy ul. Weteranów 11 w Lublinie

 

Budżet obywatelski 2016 jest drugą edycją konkursu. Jak piszą organizatorzy,

w tegorocznej procedurze budżetu obywatelskiego mieszkańcy zgłosili 210 projektów na łączną kwotę prawie 120 mln zł. Zostały one poddane ocenie formalnej, w wyniku której do głosowania zakwalifikowano 157 projektów. Ostatecznie w wyniku głosowania mieszkańcy Lublina wybrali łącznie 25 projektów, w tym 19 małych oraz 6 dużych.

Więcej szczegółowych informacji na temat zwycięskich projektów można znaleźć TUTAJ.

Cieszymy się z rosnącego zainteresowania inicjatywą Urzędu Miasta Lublin. Wierzymy, że kolejne edycje konkursu – w myśl słów duńskiego architekta Jana Gehla – pomogą w odkrywaniu potencjału Lublina, jako miasta coraz bardziej dla ludzi.

jan-gehl-o-lublinie

 

Lublin Miasto dla ludzi