„Drugi krok do miasta dla ludzi” – zapraszamy!

Już w najbliższy piątek, 12 lutego 2016 o godz. 11.00 pod Centrum Kultury (ul. Peowiaków 12) przekażemy Prezydentowi Krzysztofowi Żukowi projekt Lubelskich Standardów Pieszych. Wspólnie podpiszemy deklarację dalszej współpracy przy procesie wrażania standardów oraz kontynuowania działań na rzecz tworzenia przyjaznej i bezpiecznej przestrzeni dla pieszych. Przekażemy również głosy poparcia mieszkańców dla wdrożenia Standardów Pieszych w Lublinie.

Po konferencji prasowej zapraszamy wszystkich do sali „Oratorium” w Centrum Kultury, gdzie dokonamy podsumowania projektu „Miasto dla Ludzi. Lubelskie Standardy Infrastruktury Pieszej” (Marta Kurowska, Jan Kamiński, biuro projektu MdL). Później Aleksander Wiącek, Asystent Prezydenta ds. Polityki Pieszej i Rowerowej oraz dr inż. Andrzej Brzeziński będą mówili o zrównoważonej mobilności miejskiej oraz strategii rozwoju ruchu pieszego w Lublinie.

Przypominamy, że do czwartku, 11 lutego można składać swoje poparcie dla dokumentu Lubelskich Standardów Pieszych, do czego gorąco zachęcamy!

Wydarzenie „Drugi krok do miasta dla ludzi” jest kontynuacją happeningu inaugurującego projekt „Miasto dla ludzi” – symbolicznego pierwszego kroku, który w październiku 2014 r. postawiliśmy wspólnie z duńskim architektem, Janem Gehlem.

dscf1161a

 

Projekt Lubelskich Standardów Pieszych  opracowane został wspólnie przez mieszkańców i urzędników w ramach projektu Miasto dla ludzi. Lubelskie standardy infrastruktury pieszej”. Jest to dokument, który ma stać się zbiorem wytycznych dla urzędników, projektantów i wykonawców, jak tworzyć przestrzeń przyjazną pieszym w Lublinie.

 

Lublin Miasto dla ludzi