Machina ruszyła! Lublin coraz bardziej „pieszy”

Dziś na Pl. Łokietka odbyła się konferencja prasowa z udziałem Prezydenta Krzysztofa Żuka, poświęcona rozpoczynającym się pracom nad poprawą pieszej infrastruktury Lublina. Jakich zmian w architekturze mogą spodziewać się mieszkańcy naszego miasta?
Miasto dla ludzi Lublin

Stawiamy kolejny krok w kierunku Lublina przyjaznego wszystkim mieszkańcom. Jako pierwsze miasto w Polsce planujemy stosować krawężniki o wysokości „0 cm”, jako standard w budowaniu infrastruktury pieszej. Planowane zmiany koncentrują się na trzech obszarach: wygodzie, jakości i czasie podróży pieszych po mieście.
Tymi słowami Prezydent Krzysztof Żuk nakreślił kierunek zmian Lublina, który krok po kroku ma stawać się coraz bardziej przyjazny pieszym. Należy tutaj zaznaczyć, że Lublin jest pierwszym w Polsce miastem, które za standard przy realizowaniu nowych inwestycji przyjął zasadę stosowania krawężników o wysokości 0 cm na przejściach dla pieszych. Takie rozwiązanie w sposób szczególny ma ułatwić poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich oraz matkom z wózkami. Standardem będzie również stosowanie płytek z „guzikami” dla osób niewidomych.

 

Pierwszym miejscem, które zostanie dostosowane do przyjętych wymogów jest przejście dla pieszych przed Bramą Krakowską. Prace nad poprawą infrastruktury w tym miejscu trwają od dzisiaj. Dodatkowym postulatem Marty Kurowskiej było poszerzenie w.w. przejścia, które – przypomnijmy – jest jednym z najsilniejszych ogniw na lubelskiej Linii Życia. Pomysł spotkał się z aprobatą urzędników. Dzięki temu przejście przed Bramą Krakowską zostanie poszerzone o 2 metry.
IMG_8692a

Kolejnym krokiem w kierunku Lublina jako „Najlepszego miasta w Polsce” jest ograniczenie stosowania kostki brukowej. Na głównych ciągach będą kładzione płyty chodnikowe o wymiarach 50×50 cm, natomiast w miejscach szczególnie reprezentacyjnych będą stosowane nawierzchnie kamienne.

Trzeci kierunek zmian obejmuje poprawę cykli sygnalizacji świetlnej. Wdrażany jest nowy system zarządzania ruchem, w ramach którego poprawione zostanie m.in. funkcjonowanie przycisków na przejściach dla pieszych oraz sprzężenie faz świateł dla samochodów i dla pieszych.

Więcej informacji na temat nowych standardów pieszych dla Lublina można przeczytać na stronie Urzędu Miasta Lublin.

Przy okazji wystąpienia Prezydenta Krzysztofa Żuka mieliśmy okazję zaprezentować w mediach projekt „Miasto dla ludzi”. Cieszymy się, że kierunek naszych działań zbiega się z wizją władz Lublina. Ponoć najtrudniejszy zawsze jest początek, a ten już jest za nami. Wierzymy, że dzisiejsze wydarzenie będzie dobrym startem dla przemian, które stopniowo będą dokonywały się naszym w mieście.

 

__________
Zdjęcia wykorzystane we wpisie pochodzą ze strony: http://www.um.lublin.pl/um/index.php?t=200&id=239165

 

Lublin Miasto dla ludzi