„Miasto dla Ludzi” na Kongresie Ruchów Miejskich

19 września 2015 Jan Kamiński zaprezentował „Miasto dla Ludzi” na IV Kongresie Ruchów Miejskich w Gorzowie Wielkopolskim – sesja „Przestrzeń miasta” poświęcona tworzeniu przyjaznej przestrzeni miasta, komunikacji, zagospodarowaniu przestrzennemu, partycypacji w planowaniu przestrzennym, rewitalizacji i kształtowaniu zieleni.