Lublin – sprawy pieszych w Budżecie Obywatelskim

W tym roku do Budżetu Obywatelskiego wpłynęło 210 wniosków – 145 małych i 65 dużych. Jednym z mniejszych jest projekt M-88 „Lublin przyjazny dla pieszych”. Jest szansa, że projekt „Miasto dla ludzi” doczeka się kontynuacji.

Budżet Obywatelski Lublin

Poniżej znajduje się krótka informacja na temat projektu M-88 „Lublin przyjazny dla pieszych”:

 

Lublin przyjazny dla pieszych to projekt edukacyjno-promocyjny, propagujący chodzenie pieszo po Lublinie i zmierzający do budowania wzajemnych relacji miedzy różnymi grupami uczestników ruchu w mieście. Stanowi kontynuację wcześniej prowadzonych działań w imieniu i na rzecz pieszych mieszkańców Lublina, promuje dobre praktyki z innych miast oraz wyniki badań ruchu pieszego prowadzonych w Lublinie. Nadzór merytoryczny ze strony Urzędu Miasta sprawuje Oficer Pieszy – Pełnomocnik Prezydenta ds. Mobilności Pieszej. Trwałym efektem projektu będą 4 inwestycje w przestrzeni miasta wybrane wspólnie z mieszkańcami. Projekt obejmuje akcje promocyjne i edukacyjne skierowane do różnych adresatów, którzy będą się uczyć poprzez włączanie się w różne działania, m.in. do mieszkańców w różnym wieku i o różnych potrzebach oraz młodzieży szkolnej, a także studentów, którzy w przyszłości będą projektować przestrzeń wspólną w Lublinie. Naturalnymi partnerami będą Straż Miejska i Policja.

Zanim mieszkańcy będą mogli głosować, wniosek został wybrany do „Gry o budżet na Wieniawie”, która odbędzie się 16 czerwca 2015 w XXIII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Poniatowskiego 5. Więcej szczegółów na temat pozostałych projektów zgłoszonych do BO 2016 można znaleźć TUTAJ.

 

Lublin Miasto dla ludzi