Zielone światło dla pieszych

Rozpoczęły się prace nad Systemem Zarządzania Ruchem w Lublinie. Szukamy skrzyżowań, na których poruszanie się pieszych jest utrudnione.

Zapraszamy do włączenia się w działania mające na celu usprawnienie poruszania się pieszym po skrzyżowaniach w Lublinie. Można to zrobić wysyłając informację na temat skrzyżowań z sygnalizacją świetlną, na których długości faz światła zielonego dla pieszych są uciążliwe i powinny zostać poprawione.

Wiadomości należy kierować do Oficera pieszego, Aleksandra Wiącka, na adres: [email protected]. Prosimy o dokładne określenie lokalizacji skrzyżowania wraz z opisaniem występującego problemu.

 

 

Lublin Miasto dla ludzi