Ostatnia część wystawy  „Pieszo po Lublinie! Piękno, inspiracje, wyzwania” skupia się na cechach gościnnych i atrakcyjnych przestrzeni. To najbardziej subtelny ze wszystkich tematów, częściowo wynikający ze złożenia trzech poprzednich, ale mający też swoje charakterystyczne atrybuty.

Za taki uznaliśmy drzewo jako najprostszy i najbardziej naturalny przestrzenny symbol gościnności, najbardziej znany wszystkim z fraszki Jana Kochanowskiego „Na lipę”. Przechodząc od tego prostego obrazu do szczegółów widać, że trudno jest pogrupować czynniki decydujące o gościnności i atrakcyjności przestrzeni w kilka wyraźnych grup tematycznych. Jest ich zbyt wiele. Z drugiej strony, bardzo łatwo o spektakularne przykłady miejsc atrakcyjnych, które mogą odciągnąć naszą uwagę od prostych środków, które każde miejsce mogą uczynić bardziej przyjaznym. Wiele cech przestrzeni gościnnych i atrakcyjnych wynika z relacji krajobrazowych czy też organizacji wielu elementów w przestrzeni, które nierzadko postrzegamy dopiero jako pieszy w ruchu poprzez sekwencje widoków.

Biorąc to wszystko pod uwagę, niniejsza wystawa pokazuje proste, możliwe do znalezienia wszędzie przykłady miejsc gościnnych i atrakcyjnych oraz skupia się na tematach, które mogą nam umykać takich jak np. komunikaty werbalne czy estetyka detalu. Na ostatniej planszy pokazano tylko dwie fotografie w dużym formacie, aby oddać wrażenie, jakie robią całe miejsca będące aranżacja wielu elementów jednocześnie.

Autorem scenariusza i większości zdjęć jest współkoordynator projektu Marcin Skrzypek z Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”

 

„Gościu, siądź pod mym liściem, a odpocznij sobie”

 

Oblicza

Kontrasty

 

Zakamarki

 

Prostota

Lublin Miasto dla ludzi