„Drugi krok do miasta dla ludzi” – fotorelacja

Wczoraj, 12 lutego 2016 r., przekazaliśmy Prezydentowi Krzysztofowi Żukowi projekt „Lubelskich Standardów Pieszych”. Podpisaliśmy również deklarację dalszej współpracy przy procesie wrażania dokumentu. Wydarzenie było podsumowaniem ponadrocznych działań projektu „Miasto dla ludzi”, który w październiku 2014 r. zainaugurowała wizyta duńskiego architekta Jana Gehla w Lublinie.  Więcej

Spotkanie z przedstawicielami Rad Dzielnic i Spółdzielni

Po dzisiejszym spotkaniu jesteśmy jeszcze bliżej ukończenia Projektu Lubelskich Standardów Pieszych. Celem naszych rozmów z przedstawicielami Rad Dzielnic i Spółdzielni Mieszkaniowych było zebranie uwag dotyczących dokumentu. Kolejnym krokiem będą warsztaty z mieszkańcami (26.01), na które już dzisiaj serdecznie zapraszamy.

Więcej

Spotkanie z Radnymi

Wczoraj w ramach projektu odbyło się spotkanie z Radnymi Miasta Lublin. Nasze rozmowy dotyczyły powstającego dokumentu Standardów pieszych dla Lublina. Na spotkaniu po raz pierwszy pokazaliśmy również czwartą i ostatnią już część wystawy „Pieszo po Lublinie!”.

Więcej